home_01.jpg
mensen.jpg
 

Septool - maatschappelijke innovatie


Wij begeleiden verandering. Verandering om tot nieuwe maatschappelijke voorzieningen te komen. Voor brede scholen, integrale kindcentra, wijkvoorzieningen en woonzorgcomplexen.

Ons motto is: de inhoud voorop. Programma's, organisatie, gebouwen en financiering zó samen laten komen dat mensen van jong tot oud zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven hebben en als het nodig is de beste begeleiding krijgen die nodig is.

Wij zijn geen 'adviseurs' aan de zijlijn. We nemen de verantwoordelijkheid voor het concept, de voortgang en het eindresultaat. We participeren actief in processen en nemen onze kennis, visie en ambitie voor nieuwe voorzieningen mee.

De daadkracht van Septool schuilt in onze kleinschaligheid. Als u ons inhuurt, dan krijgt u ons ook. In persoon, helemaal. Met onze jarenlange ervaring in het maatschappelijk middenveld. Met de wil om programma's, samenwerking en voorzieningen te creëren die bewoners in staat stellen zelfstandig hun eigen dagprogramma uit te voeren én die profijtelijk zijn voor alle partijen - van gemeente en stadsdeel tot welzijnsorganisatis, van scholen tot zorginstellingen, van woningcorporaties tot sportverenigingen. Met minder nemen wij geen genoegen.

Onze inzet komt voort uit onze overtuiging dat moderne, geïntegreerde wijkvoorzieningen, ondersteund door samenwerkende maatschappelijke organisaties, de basis vormen voor sociale vernieuwing die standhoudt. Septool wil 'ontbureaucratiseren' en in plaats daarvan alle programma's en geldstromen dirigeren naar de plaats waar ze het beste tot hun recht komen: de mensen in de wijk.

 
Nieuws
Promotie-onderzoek UvH: 'vormgeven aan verandering - professionals met passie'

 

 Judith Rook is aan de Universiteit voor Humanistiek gestart met een promotie-onderzoek. Focus van het ondezoek ligt bij de rol, het handelen en het (moreel) perspectief van professionals in het realiseren van maatschappelijke verandering. Hoe zetten zij hun passie en betrokkenheid in? Hoe kunnen, willen en durven zij een rol te spelen in maatschappelijke verandering?

 

 

Lector Brede School Rotterdam

 

 Najaar 2011 is Anne van der Kooi gestart aan de Hogeschool Rotterdam als Lector Brede School. Naast het lectoraat blijft hij vanuit Septool volop actief om maatschappelijke voorzieningen (voor onderwijs, welzijn, wonen en zorg) te ontwikkelen.

 

 
Septool?

Een septool is een muziekfiguur van zeven noten in de tijd van drie of vier noten, net zoals een triool een figuur is van drie noten in de tijd van twee. Als je een septool wilt spelen, moet je van goeden huize komen. Hij is net zo ingewikkeld als het maatschappelijk middenveld waarin Septool actief is. Het getal zeven heeft bovendien al eeuwen een symbolische klank. Zeven is ook het aantal mensen dat kan samenwerken voordat er bureaucratie intreedt. Bij elkaar genoeg redenen om te kiezen voor Septool als de naam voor ons bureau.

 
Terms Of Use | Privacy Statement Copyright 2011 by Septool